پروتز باسن (بزرگ کردن یا کوچک کردن سایز باسن)

طب سوزنی باسن

طب سوزنی باسن برای تغییر سایز باسن (بزرگ کردن یا کوچک کردن سایز) ، لیفت، بالا بردن و فرم دهی استفاده می شود. طب سوزنی باسن بدون تزریق و یا استفاده از روش های پروتز گذاری انجام می شود . این درمان به وسیله ی سوزن های طب سوزنی، نقاط مشخصی از بدن بیمار را تحریک می کند. در مورد لیفت باسن، عضلات باسن نیز تقویت می شوند و برای آن دسته بیمارانی که خواستار این تغییرات بدون استفاده از عمل های جراحی هستند مناسب است. البته باید گفت میزان تاثیر و تغییرات طب سوزنی سینه به اندازه ی پروتز نخواهد بود و تغییر سایز محدودی را به دنبال دارد.

لیفت باسن
لیفت باسن
فرم دهی باسن
فرم دهی باسن
طب سوزنی باسن
طب سوزنی باسن
مشاوره رایگان